Zadaniem leczenia protetycznego jest odbudowa zniszczonych zębów i uzupełnienie braków zębowych tak by były nie do odróżnienia od naturalnego uzębienia. Celem jest przywrócenie funkcji mowy, żucia i poprawa estetyki twarzy. Można to osiągnąć przy użyciu różnych uzupełnień protetycznych oferowanych w naszym gabinecie:

  • korony i mosty porcelanowe
  • mosty na bazie włókien szklanych
  • protezy częściowe i całkowite akrylowe
  • protezy elastyczne
  • protezy szkieletowe